ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 

وکیل جرایم منافی عفت در شیراز؛ انواع و احکام در شیراز

وکیل جرایم منافی عفت در شیراز

هر وکیل جرایم منافی عفت در شیراز مسئولیت بسیار مهمی را به عهده می‌گیرد. چرا که یکی از جرایمی که حتی با رضایت شاکی هم مجرم مجازات می‌شود، جرایم منافی عفت است و طبق قانون محاکمه صورت می‌گیرد. دلیل آن هم این است که اعمال منافی عفت نقطه مقابل عرف و هنجارهای ایرانی اسلامی هستند. و فراگیر شدن این اعمال، موجب از هم پاشیدگی بنیان خانواده و ایجاد فساد در جامعه می‌شود. از این رو قانون‌گذار برای جلوگیری از آن قوانین و مجازات هایی را تعیین کرده است.

چنانچه به دنبال بهترین وکیل شیراز در زمینه این نوع جرایم هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا این مقاله را مطالعه کنید. در ادامه به توضیح مفهوم و مجازات این جرایم از منظر قانون و سایر نکات آن از زبان وکیل جرایم منافی عفت شیراز می‌پردازیم.

 

جرایم منافی عفت و مجازات آن

منافی از نظر لغوی به معنی منافات داشتن با امری است. عفت هم به معنی پاکدامنی است. با توجه به اینکه جرایم منافی عفت دارای پیچیدگی های حقوقی است، وکیل جرایم منافی عفت در شیراز (که بعضا نام وکیل رابطه نامشروع شیراز هم به او اطلاق می‌شود؛ هرچند ماهیت هریک از این جرم‌ها با دیگری متفاوت است) می‌تواند در رهایی متهم از مجازات بسیار تاثیرگذار باشد.

اما جرایم منافی عفت در اصطلاح عرفی، به اعمالی اطلاق می شود که مخالف با عفت و پاکدامنی باشند. انجام اینگونه جرایم می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری در جامعه داشته باشد. و به مرور زمان باعث لطمه به روح اجتماع و از طرفی افزایش فساد شود.

اعمال منافی عفت جرم است و برای آن‌ها مجازاتی تعیین شده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. از طرفی در این جرایم وجود ادله قوی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده؛ چراکه اصل بر پوشاندن گناه و عدم اقرار به اینگونه اعمال و جرایم است.


 

انواع جرایم منافی عفت در کار

در زیر با پنج تا از جرایم منافی عفت طبق قانون مجازات اسلامی آشنا می‌شویم:

  • زنا

طبق فرض قانون، زنا یکی از شنیع‌‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‌شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به فقه شیعه و سنت‌های مذهبی، فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده، و شدیدترین مجازات‌ها را برای آن تعیین کرده‌اند.

زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است، اگر چه در دبر باشد. زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد. به گفتۀ وکیل رابطه نامشروع شیراز مجازات زنا در موارد زیر (متاسفانه) اعدام است:

  • زنا با محارم نسبی (زانی بالغ)
  • زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است
  • زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، زنا به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است

حد زنا در این موضوعات زهمر رجم است: زنای مرد محصن و زنای زن محصنه با زانی بالغ.

در بقیه موارد، مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است.

  • لواط

حالت دیگری که در قانون از جرایم شنیع و زشت انسانی پنداشته می‌شود، لواط است. طبق بیانات وکیل روابط نامشروع در شیراز، لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر. حد لواط برای شخص فاعل اگر به عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان در قانون (متاسفانه) اعدام، و در غیر از این موارد صد ضربه شلاق است.

همچنین، حد لواط برای شخص مفعول در هر صورتی، چه در حالت احصان باشد چه نباشد، (باز هم متاسفانه) اعدام خواهد بود.

  • مساحقه

مساحقه به معنای آن است نکه انسان مونث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. حد مساحقه برای هریک از طرفین ۱۰۰ ضربه شلاق است. و در جرم مساحقه فرقی نمی‌کند که فاعل و مفعول، مسلمان و غیر مسلمان، محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف باشند.

  • قوادی

قوادی به معنای به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا و لواط است. حد قوادی برای مرد 75 ضربه شلاق است. برای دفعه دوم علاوه بر 72 ضربه شلاق، تبعید تا یکسال است که مدت آن توسط قاضی مشخص می‌شود. طبق گفته متخصصان در امر وکالت در جرایم منافی عفت، حد قوادی برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.

  • قذف

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. حد قذف، طبق گفته‌های وکیل جرایم منافی عفت شیراز 80 ضربه شلاق است. قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده هنگام قذف،پ بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

وکیل اثبات رابطه نامشروع بیان می‌کند که قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. در نهایت تعجب، در قذف شهادت زنان پذیرفتنی نیست.


 

جرایم منافی عفت در آیین دادرسی کیفری (و نکات آنها)

قانون‌گذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند که هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است، و پرسش از هیچ فردی در این باره‌مجاز نیست. البته اگر جرم در منظر عموم واقع شود، یا دارای شاکی خصوصی باشد، یا به عنف (زور و اجبار) یا سازمان یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفاً توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

به گفتۀ وکیل جرایم منافی عفت در شیراز، حتی در تبصره نخست ذیل این ماده بیان شده است که اگر در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. و در زمانی که شهودی در این باب قصد ادای شهادت را داشته باشند. با توجه به لحن تبصره دو، قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد، بلکه آنان از ادای شهادت منصرف شوند.

 

مصادیق جرایم علیه عفت عمومی

بعضی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران، حدود نام دارند. و بعضی دیگر نیز تعزیرات هستند. به گفته وکیل جرایم منافی عفت شیراز، آن دسته از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی که در زمره حدود قرار می‌گیرند، شامل مجازات‌هایی می‌شوند که نوع آن‌ها و همچنین تعریف و مجازات‌شان در شرع امده و مشخص شده است.

اما آن دسته از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات است، تعریفی برای آن نوع جرایم و مجازات‌ آن‌ها در شرع مشخص نشده، بلکه در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

 

ادله اثبات جرایم منافی عفت

طبق یتدآوری وکیل جرایم منافی عفت در شیراز، ادله خاصی برای اثبات جرایم منافی عفت وجود دارد. در این خصوص می‌توان به ماده 160از قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در این ماده به ادله‌های شهادت شهود، اقرار و علم قاضی اشاره شده است. پذیرش ادله اقرار نزد قاضی خواهد بود، و محکم‌ترین ادله برای اثبات مجرمیت است.

علاوه بر این تمام اقرارهایی که به وسیله شکنجه و اجبار انجام گرفته باشند، فاقد ارزش هستند. در ماده 169 از قانون مجازات اسلامی هم این نکته بیان شده است. در حالتی که جرایم منافی عفت حدی نباشند، با یک‎بار اقرار اثبات خواهند شد. علاوه بر ماده 172 از قانون مجازات اسلامی، می‌توان به ماده 199 اشاره کرد. در صورت وجود شهادت دو مرد جرم اثبات خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور علم قاضی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه به وسیله مدارک موجود، به ارتکاب جرم پی خواهد برد.

نکته جالبی که در زمینۀ اقرار در جرایم منافی عفت وجود دارد این است که در صورت نبود شاکی خصوصی برای پرونده، اگر متهم همان ابتدا قصد اقرار به جرم خود را داشته باشد، قاضی او را به عدم اقرار و پوشاندن جرم خود هدایت می‌کند. اما در صورت وجود شاکی خصوصی، اقرار باعث تسریع در طی شدن مراحل پیگیری پرونده خواهد شد.

 

اعمال منافی عفت یا رابطه مادون زنا

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی، هرگاه زن و مردی که ازدواج نکرده‌اند (اعم از موقت و دائم) مرتکب رابطه نامشروعی به جز زنا یا عمل منافی عفتی بشوند، از جمله تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (هم آغوش شدن)، به شلاق از یک ضربه تا 99 ضربه محکوم خواهند شد. و اگر یکی از طرفین به زور یا برخلاف میل و رضایت‌اش اینکار را انجام داده باشد، صرفاً فردی که قصد این عمل را داشته و دیگری را وادار کرده است به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. اینجا طبق مستندات قاضی انتخاب می‌کند که یک ضربه شلاق تعیین کند یا 99 ضربه یا چیزی میان آن دو.

البته، مصادیقی که در این ماده بیان شده است صرفاً جنبه تمثیلی دارد. اعمال منافی عفت یا رابطه مادون زنا محدود به این موارد نیستند، و در واقع دامنه آن گسترده‌تر است. از جمله آنها می‌توان به تماس‌های تصویری، مصاحفه (دست دادن)، رقصیدن، حتی داخل یک خودرو با یکدیگر بیرون رفتن و … اشاره کرد.

برخی محاکم صرف ارسال پیامک یا پیام‌های مستهجن را مصداق رابطه نامشروع مادون زنا می‌دانند. اما برخی محاکم نیز وقوع ارتباط فیزیکی و خارج از فضای مجازی را عنصر مادی این جرم می‌دانند.

 

جرایم منافی عفت در فضای مجازی

در بحث وکالت در جرایم منافی عفت، قانون‌گذار در مواد 14 و 15 قانون جرائم رایانه‌ای به جرائم منافی عفت پرداخته است. به موجب این موارد، اگر کسی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌آپ، تلگرام، اینستاگرام و از طریق پیامک یا ایمیل محتویات مستهجن را منتشر، معامله، تولید و نگهداری کند، به 91 روز تا دو سال حبس و یا جزای نقدی محکوم می‌شود.

اگر این محتویات برای کمتر از ده نفر ارسال شود، شخص به جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین بنابر گفته‌های وکیل خانواده شیراز، اگر شخصی این اعمال را شغل خود قرار دهد و یا به صورت سازمان یافته مرتکب این اعمال شود، به هردو مجازات محکوم می‌شود. همچنین، تحریک، ترغیب، تهدید و فریب افراد برای ارتکاب به این جرائم نیز جرم بوده و دارای مجازات خواهد بود.

 

شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت

همانطور که از زبان وکیل جرایم منافی عفت در شیراز اشاره کردیم، این جرم‌ها گذشت‌ناپذیر هستند. یعنی اگر کسی مرتکب این اعمال شود، در صورت رضایت شاکی، تعقیب، تحقیق و اجرای مجازات آن موقوف نخواهد شد. و پرونده از حیث جنبه عمومی رسیدگی شده و شخص به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

البته در چنین شرایطی می‌توان از نهادهای تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی استفاده کرد. تنها جرمی که در این بخش قابل گذشت است جرم مزاحمت تلفنی است که در ماده 641 در ذیل بخش جرائم علیه عفت عمومی آمده است.

 

شکایت شوهر در جرایم منافی عفت

بنابر اطلاعات بهترین وکیل جرایم منافی عفت در شیراز، شکایت شوهر در جرایم منافی عفت باعث به جریان افتادن پرونده می‌شود. زنی که با مرد نامحرم دست به انجام اعمال منافی عفت بزند و وارد رابطه نامشروع شود، می‌تواند با شکایت همسرش مجازات شود.

مجازات در این پرونده‌ها با توجه به جرمی که متهم مرتکب شده است. می‌تواند شامل یکی از مجازات ذکر شده مثل حدی یا تعزیری باشد. این یکی از حیطه‌های کاری وکیل روابط نامشروع شیراز است.

 

رضایت و گذشت شاکی در جرایم منافی عفت

قانون مجازات اسلامی تحقیق درباره جرایم منافی عفت را منوط به شکایت شاکی قرار داده است. به همین دلیل، رضایت و گذشت شاکی در چنین پرونده‌هایی باعث متوقف شدن تحقیق می‌شود.

 

مرور زمان در جرایم منافی عفت

اگر مدت زمان مشخصی از شکایت فردی از فرد دیگر بگذرد و مراحل رسیدگی به پرونده طی نشود، پروندۀ مذکور به دلیل مرور یا گذشت زمان دیگر قابل تحقیق و تعقیب نخواهد بود.


 

نقش وکیل جرایم منافی عفت در شیراز در روند پیگیری پرونده

با توجه به اینکه این جرایم در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می‌گیرد، در صورت گذشت شاکی نیز جنبه خصوصی از بین می‌رود. به بیانی دیگر جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی خواهد ماند. در این صورت مجرم مجازات خواهد شد و مجازات او به طور کامل منتفی نخواهد شد.

در نهایت ذکر این نکته الزامی است که بهتر است در این موارد از مشورت وکلای خوب و با تجربه استفاده کنید، و پیگیری پرونده را به وکیل جرایم منافی عفت در شیراز محول کنید‌.

با توجه به علم و تجربۀ وکیل جرایم منافی عفت شیراز که به واسطه حضور در محاکم و آشنایی با خصوصیات قاضی به دست آمده است، چنین متخصصی با وکالت در جرایم منافی عفت می‌تواند کمک به سزایی برای موکلان خود باشد. برای مشورت با وکیل پایه یک دادگستری شیراز، سجاد محمدی، می‌توانید با شماره 09330550588 تماس گرفته و از یک جلسه مشاوره رایگان 30 دقیقه‌ای بهره‌مند شوید.


 

سوالات متداول از وکیل جرایم منافی عفت در شیراز

1. جرایم منافی عفت در کدادم دادگاه رسیدگی می‌شود؟

طبق گفته‌های وکیل جرایم منافی عفت در شیراز، این جرائم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شوند. این جرائم اگر مستوجب مجازات سلب حیات یا سایر موارد مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، در دادگاه کیفری مطرح می‌شوند. اما اگر موضوع ادعا رابطه نامشروع فیزیکی و جسمانی باشد، در دادگاه مطرح می‌شود. در غیر این صورت، از طریق دادسرا باید مطرح و پیگیری شود.

 

2. آیا جرایم منافی عفت قابل گذشت هستند؟

خیر تمامی جرایم منافی عفت غیر از مزاحمت تلفنی که در بخش مربوط به اعمال منافی عفت در مطلب آمده است، غیر قابل گذشت هستند.

 

3. دستمزد وکیل برای رابطه نامشروع چقدر است؟

دستمزد وکیل رابطه نامشروع با توجه به حجم پرونده و مراحل آن متفاوت است. ازاین‌رو، نمی‌توان قیمت دقیقی برای آن اعلام کرد. شما می‌توانید در این زمینه در مشاوره رایگان 30 دقیقه‌ای از قیمت نهایی مطلع شوید.

بیوگرافی

سجاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری شیراز، بیش از ۱۰ سال تجربهٔ وکالت دارد و دانش‌آموختهٔ کارشناسی‌ارشد، گرایش حقوق خصوصی است. عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس و از داوران رسمی کانون داوران قوهٔ قضاییه نیز هست. و در این سِمت، پیشینه‌ای درخشان دارد. تاکنون وکالت بیش از ۴۰۰۰ پرونده را در دعاوی متعدد و در زمینه‌هایی چون حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی بر عهده گرفته است و در بیش از ۸۵ درصد پرونده‌ها، نتیجه مطلوب موکل خود را به دست آورده است.

سابقه
بیش از 10 سال
پرونده
موفقیت در پرونده 85%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *