ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 

بهترین وکیل آدم ربایی شیراز در شیراز

وکیل آدم ربایی شیراز

آدم ربایی جرمی است که شامل؛ گرفتن یا بازداشت فرد بدون اختیار و یا بدون اجازه شخص است. که  آثار ذهنی و جسمی مخربی بر فرد ربوده شده و حتی خانواده آن دارد. همچنین اثرات سوئی بر جامعه و امنیت جامعه نیز خواهد داشت. بنابراین در چنین شرایطی داشتن اطلاعات و نیز مشورت با افراد آگاه و متخصص در این امور می‌تواند به قربانیان حادثه کمک شایانی کند. مشاوره با بهترین وکیل شیراز میتواند نقش بسیار مهمی در پرونده های آدم ربایی ایفا کند.

ما در این مقاله از وکیل شیراز با کمک وکیل آدم ربایی شیراز به معرفی این جرم و قوانین و مجازات آن پرداخته‌ایم؛ پس تا پایان با ما همراه باشید.

 

آدم ربایی به چه معناست؟

به طور کلی، آدم ربایی به منزله خارج کردن یا حبس یک فرد بر خلاف میل‌ش، بدون داشتن اختیار قانونی برای انجام آن است. عمل آدم ربایی می تواند با وسایل فیزیکی، اجبار یا کلاهبرداری انجام شود.

تصور عموم این است که آدم ربایی به راحتی تحقق نمی‌پذیرد. و در شرایط سخت صورت می‌گیرد. در صورتی که طبق بررسی‌های وکیل ادم ربایی شیراز، این جرم به راحتی اتفاق می‌افتد و نیاز به شرایط سخت و خاص ندارد.

مختصات جرم آدم ربایی به گفته وکیل آدم ربایی شیراز

مختصات جرم آدم ربایی

جرم آدم‌ ربایی از جرایم آنی به شمار می‌رود.  جرم آنی به معنای، واقع شدن عنصر مادی جرم در یک لحظه است؛ که در این حالت جرم آنی صورت گرفته است. از شرایط جرم آنی به گفتۀ وکیل آدم ربایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

 • مقیّد به نتیجه است.
 • از جرایم گذشت‌پذیر محسوب می‌شود.
 • مجازات این جرم غیر قابل تعلیق است.

 

انواع آدم ربایی

آدم ربایی به دو دسته آدم ربایی ساده و آدم ربایی مشدده تقسیم بندی می‌شود. آدم ربایی ساده یعنی شرایط و کیفیات تشدیدی وجود نداشته باشد. درصورتی که یکی از جهات تشدید وجود داشته باشد آدم ربایی مشدده به حساب می آید.

قوانین آدم ربایی

 • چنانچه کسی با حیله، فریب و یا زور فرد دیگری را برباید یا او را پنهان کند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. این میزان می‌تواند کاهش پیدا کند. اگر آدم ربا قبل از دستگیر شدن و با اختیار خود، فرد را به همان محلی که از ان جا دزدیده و یا منزل یکی از نزدیکان برساند در این صورت حبس جرم کاهش پیدا کرده و مجرم به یک تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
 • هر کسی که با حیله، فریب، زور و یا به هر صورت دیگری دختری را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. این مجازات نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. درصورتی که شخص قبل از دستگیری و با اختیار خود (بدون این که مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد) اورا به منزل یکی از نزدیکان برساند، جرم او کاهش پیدا کرده و فرد به یازده روز تا دوماه حبس محکوم خواهد شد.
 • اگر سن فرد ربوده شده از 15 سال بیشتر باشد، اما به سن قانونی نرسیده باشد، مجرم به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. درصورتی که فرد ربوده شده سن بالاتر از 15 سال داشته باشد و به واسطه ادم ربایی هرگونه صدمه جسمی و یا روحی به او وارد شود مجرم به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
 • اگر شخصی برای گرفتن پول ،گرفتن انتقام و یا هر انگیزه دیگری با فریب، تهدید و زور فردی را برباید و یا مخفی کند به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
 • بهترین وکیل آدم ربایی شیراز عنوان کرده که براساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی، اگر سن فرد ربوده شده به 15 سال کامل نرسیده باشد، مجرم به سه تا پانزده سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین اگر سن فردی که دزدیده می شود از پانزده سال کم تر باشد و در جرم ادم ربایی فوت شود و یا هر اسیب جسمی و روحی را ببیند، مجازات مجرم مرگ خواهد بود.
 • اگر مجرم قبل از دستگیری فرد را به پلیس و یا حتی به نزدیکانش تحویل دهد در واقع تسیلم شده و دادگاه در مجازات او دو درجه تخفیف قائل خواهد شد.
 • هرگاه آدم ربا دستگیر شود و قبل از صدور حکم اصلی، فرد ربوده شده را تحویل دهد و یا محل اختفای او را فاش کند دادگاه می‌تواند یک درجه در مجازات او تخفیف دهد.
 • اگر طفلی در هنگام تولد دزدیده و یا مخفی شود و یا هنگام تولد با طفل دیگری جابه جا شود مجرم از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و باید جزای نقدی برابر صدهزار تا پانصد هزار ریال را نیز پرداخت کند.
 • علاوه بر این ها بهترین وکیل آدم ربایی شیراز در مورد مخفی کردن نیز بیان می دارد: هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 • هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل، مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

شرایط تحقق جرم آدم ربایی

اثبات یا تحقق جرم آدم ربایی در قانون از طریق تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم صورت می گیرد که در زیر از زبان  وکیل ادم ربایی شیراز به آن اشاره می کنیم؛

 • عنصر قانونی

قانون‌گذار در ماده 621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است. که در ماده 621  تاکید می‌کند هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند. به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
همچنین به گفتۀ مشاوره حقوقی آدم ربایی و طبق ماده 631 قانون در مورد نوزاد ربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال این گونه می‌گوید. که هر کس طفلی را که تازه متولد شده است برباید یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 • عنصر مادی

عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی است. یعنی ربودن شخص عبارت از منتقل کردن او از جایی به جای دیگر بدون رضای او است. بنابراین جابه‌جایی و تغییر مکان مفهوم اصلی «ربودن» است. در ماده 631 قانون عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال عنصر مادی جرم آدم ربایی در قانون تلقی می‌شود.

 • عنصر معنوی

جرم آدم ربایی در قانون در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را داشته باشد و در غیر اینصورت جرم فوق محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خواهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ربایی شود مجازات خواهد شد که البته وجود انگیزه شرافتمندانه می‌تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.

نحوه اثبات جرم آدم ربایی

برای اینکه فردی بتواند آدم ربایی را در دادگاه اثبات کند. باید از وکیل آدم ربایی شیراز کمک بگیرید. نحوه اثبات جرم آدم ربایی و ادله آن به شرح زیر است:

 • اقرار

با اینکه اقرار فردی علیه خودش معمولا کمتر اتفاق می‌افتد، اما اقرار مرتکب آدم ربایی یکی از ادله‌ی موجه برای اثبات این جرم است.

 • شهادت شهود

شهادت شهود علاوه براینکه در اثبات جرم آدم ربایی بسیار موثر است در اثبات سایر جرائم نیز مهم و کارساز است. شهادت در صورتی مورد قبول دادگاه واقع می‌شود که شهود با چشم خود ادم ربایی را دیده باشند.

 • اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی

اطلاعات مطلعین و تحقیق محلی در نحوه اثبات جرم آدم ربایی نقش به سزایی دارد. این دلیل زمانی استفاده می شود که اطلاعاتی از نحوه ربوده شدن و ربایندگان در دست نباشد. در چنین شرایطی قاضی تحقیق با تحقیقات محلی و کسب اطلاع از مطلعین سعی در کشف واقعه می‌نماید.

 • علم قاضی

علم قاضی می‌تواند نقش ویژه‌ای در اثبات جرم داشته باشد. به علم قاضی ادله معنوی هم گفته می‌شود. علم قاضی می‌تواند از اسناد و مدارکی که به دست آمده و یا گفته ها و صحبت های متهمین، شهود و… حاصل شود. مجموع دستاوردهای قاضی محکمه در اثبات جرم آدم ربایی موثر بوده و با اثبات جرم مرتکب به مجازات محکوم می‌گردد.

اثبات بی گناهی در آدم ربایی

براساس یک قاعده کلی، اثبات جرم با مدعی می‌باشد؛ چراکه اصل بر برائت است. بنابراین در صورتی که فردی مدعی بی گناهی باشد و ادعا داشته باشد که با رضایت فرد مقابل او را جابه جا کرده و یا اینکه فرد مقابل با او رابطه دوستی داشته، می‌تواند خود را بی گناه جلوه دهد.

مجازات آدم ربایی

طبق ماده 621 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات آدم‌ ربایی ساده، از 5 تا 15 سال حبس است و در صورتی که سن مجنی ‌علیه کمتر از 15 سال بوده یا ربودن با استفاده از وسیله نقلیه باشد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات یعنی 15 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. در بخش قوانین آدم ربایی به طور مفصل به این بحث پرداختیم.

وکیل آدم ربایی شیراز

مجازات مشارکت در آدم ربایی

شریک جرم آدم ربایی، که به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز به کمک مجرم آمده باشد، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم، که ۵ سال برای آدم ربایی و ۶ ماه برای نوزاد ربایی است محکوم می‌شود.

 • مجازات معاونت در آدم ربایی

هرگاه کسی با علم و به عمد وسایل ارتکاب جرم آدم‌ ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کند و یا افراد را به ارتکاب جرم تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند و یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، بنابر گفته‌های وکیل ادم ربایی در شیراز و به استناد ماده 43 قانون مجازات اسلامی، معاون در جرم شناخته شده و مجازاتش طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم، که در مورد جرم آدم ربایی پنج سال و نوزاد ربایی شش ماه حبس است، می‌باشد.

 • مجازات شروع به آدم ربایی

مجازات شروع به ربودن سه تا 5 سال حبس است. مهم‌ترین مسئله‌ای که دربارۀ شروع به آدم ربایی وجود دارد. تشخیص عملیات شروع به جرم از عملیات مقدماتی است. بنابراین برای تشخیص لحظه شروع به جرم باید بین شواهد مختلف تفاوت گذاشت. مثلا هرگاه دیگری را به زور سوار اتومبیل کند. و قصد ربودنش را داشته باشد، شروع به ربودن کرده است.

اما سوار کردن شخصی به عنوان مسافر و حرکت در مسیر و ناگهان از مسیر منحرف شدن؛ جرم از لحظه خارج شدن از مسیر طبیعی، محقق است. بدیهی است اگر مجنی‌علیه به طور تحت اراده و سلطه کامل آدم ربا قرار گیرد. جرم آدم ربایی به نحو تام صورت گرفته است. پس اگر شخصی به قصد ربودن فرد دیگر او را داخل ماشین کند. و در حالی که می‌خواهد حرکت کند، بر اثر داد و فریاد فرد رباینده، دستگیر شود عمل وی شروع به آدم ربایی است.

 • مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی

همانطور که گفتیم جرم آدم ربایی غیر قابل گذشت است. ازین رو مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی هم از بین نخواهد رفت. در نتیجه مراجع قانونی همچنان پرونده مرتبط با این جرم را پیگیری خواهند کرد. به عبارت بهتر مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی سبب توقف تحقیق مراجع قضایی و اعمال مجازات از سوی ایشان نخواهد شد.

اما توجه داشته باشید که مجرم پرونده در صورت رضایت شاکی می‌تواند درخواست تخفیف مجازات خود را در دادگاه ارائه دهد. جنبه عمومی آدم ربائی در واقع همان حبس در نظر گرفته می‌شود.

وکیل آدم ربایی شیراز

عواملی که باعث تشدید مجازات می‌شوند

 • سن فرد دزدیده شده کم تر از 15 سال باشد.
 • آدم ربایی با وسیله نقلیه صورت گیرد. این وسیله نقلیه حتی دوچرخه هم مشمول این قانون می شود.
 • آسیب وارد کردن جسمی و روحی به فرد در حین ادم ربایی باعث تشدید در جرم می‌شود.
 • وارد کردن آسیب‌های حیثیتی به شخصی که ربوده شده است.

 

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم آدم ربایی

شکایت از جرم آدم ربایی، توسط شاکی، با ثبت‌نام در سامانه ثنا، تنظیم شکایت نامه جرم آدم ربایی، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت و ارسال شکواییه به دادسرا و دادگاه صالح رسیدگی به جرم، صورت می‌گیرد.

پس از ثبت شکواییه و ارسال آن، به دادسرای محل وقوع جرم، پرونده تشکیل شده و دادسرا برای بررسی ادله و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام می‌کند. و سپس بسته به اینکه ادله، برای انتساب عنوان مجرمانه، به متهم، کافی بوده یا خیر، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب نماید.

قرار منع تعقیب در صورتی صادر خواهد شد که ادله برای انتساب عنوان مجرمانه به متهم کافی نباشد. با صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن، پرونده، مختومه می شود. با صدور جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از سمت دادستان، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود.

مشاوره و انتخاب بهترین وکیل آدم ربایی شیراز

آدم ربایی از دسته جرم‌هایی است که نمی‌توان بدون مشورت درمورد آن اقدام کرد. چنانچه چنین مسئله‌ای برایتان پیش آمد بهتر است ابتدا با یک وکیل مجرب آدم ربایی در شیراز مشورت کرده و سپس برای شکایت اقدام کنید. در بسیاری از موارد آدم ربایی، مجرم قصد خود از انجام این کار را دوستی و شوخی با فرد بیان می کند. در این موارد می توانید با وکیل پایه یک دادگستری سجاد محمدی بهترین وکیل شیراز، مشورت کنید چرا که عدم پیگیری و رسیدگی به جرایم آدم ربایی وقوع این جـرم را افزایش خواهد داد.


سوالات متداول از وکیل ادم ربایی شیراز

 • جرم آدم ربایی قابل گذشت است؟

آدم ربایی از جرایم غیر قابل گذشت است. و رضایت شاکی فقط می تواند باعث مجازات متهم شود. حتی اگر شاکی پرونده فوت کند حق گذشت با ورثه اوست

 • مجازات آدم ربایی چیست؟

مجازات آدم ربایی بسته به عوامل مختلف که در مقاله به آن ها اشاره کردیم، از 2 تا 5 سال و حبس بیش از 5 سال تا 10 سال می باشد.

 • نحوه شکایت از آدم ربایی به چه صورت است؟

نحوه شکایت از جرم آدم ربایی با ثبت شکواییه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

بیوگرافی

سجاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری شیراز، بیش از ۱۰ سال تجربهٔ وکالت دارد و دانش‌آموختهٔ کارشناسی‌ارشد، گرایش حقوق خصوصی است. عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس و از داوران رسمی کانون داوران قوهٔ قضاییه نیز هست. و در این سِمت، پیشینه‌ای درخشان دارد. تاکنون وکالت بیش از ۴۰۰۰ پرونده را در دعاوی متعدد و در زمینه‌هایی چون حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی بر عهده گرفته است و در بیش از ۸۵ درصد پرونده‌ها، نتیجه مطلوب موکل خود را به دست آورده است.

سابقه
بیش از 10 سال
پرونده
موفقیت در پرونده 85%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط