ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 

دسته بندی جرائم رایانه‌ایی

دسته بندی جرائم رایانه‌ایی

جرائم رایانه‌ایی و مجازات آنها دسته بندی جرائم رایانه‌ایی مبحث جدی و امروزی است که با وجود اینکه ورود تکنولوژی به زندگی روزمره انسان‌ها مزایا و امتیازات بسیار زیادی را به همراه داشته و زندگی را آسان‌تر نموده است؛ اما تقریبا به همان میزان نیز قدرت آسیب رساندن دارد. نمونه‌ایی از این تکنولوژی‌، راینه‌ها و […]