ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 09171235873

بهترین وکیل قتل عمد در شیراز

وکیل قتل عمد در شیراز

قتل از آن دسته جرائمی است که سنگین ترین مجازات‌ها را براساس قانون مجازات اسلامی در پی دارد. در جرم قتل حیات شخص سلب شده و قاتل، با هر انگیزه ای که داشته است مقتول را از حق حیات و زنده بودن محروم کرده است. جرم قتل در تقسیم بندی کلی در زمره جرائم علیه اشخاص قرار دارد و فقط نسبت به انسان واقع می شود. در مقاله حاضر از وبسایت وکیل شیراز به بررسی تعریف قتل عمد، ارکان و حالت‌های قتل عمد و مجازات آن از نگاه بهترین وکیل قتل عمد در شیراز می‌پردازیم. تا پایان با ما همراه باشید.

تعریف جنایت عمدی

به طور کلی در فقه‌ و حقوق‌،جنایت عمدی به‌ معنای‌ وارد کردن‌ هرگونه‌ صدمه‌ به‌ تمامیت‌ جسمانی‌ افراد است که‌ کیفری‌ شرعی‌، مانند قصاص‌ یا دیه‌، را نیز در بر دارد. به عبارت دیگر، این رفتار از نظر تقسیم بندی جرم، جزو جرایم علیه اشخاص محسوب می شود.

قتل عمد

جرم قتل عمد

قتل عمد در صورتی رخ می دهد که قاتل به طور مشخص با هدف کشتن مقتول و بدون حکم قانون و مجوز شرعی دست به این عمل بزند. حتی در مواردی که نفس فعل کشنده نبوده، اما با توجه به شرایط مقتول (مانند کهولت سن، ناتوانی، کودکی و …) قابلیت کشتن داشته باشد، فرد به قتل عمد مرتکب شده است.

ارکان جرم قتل 

 • رکن قانونی قتل عمد

یکی از ارکان تشکیل دهنده‌ی هر جرمی، رکن قانونی است. زیرا اعمال انسانی، هر قدر هم که خطرناک باشند، قابل مجازات نیستند، مگر آن که از طرف قانون، به عنوان جرم، معرفی شده و مجازاتی برای آن‌ها تعیین شده باشد.

 • رکن مادی جرم قتل

رکن مادی جرم عبارت است از تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا به صورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل، تجلی پیدا می‌کند.

عنصر معنوی در جرایم عمدی

در همه‌ی جرایم از جمله قتل عمد، رکن معنوی باید قبل از انجام عمل، موجودیت یافته و یا با انجام عمل، تقارن زمانی داشته باشد. در واقع، صرف وجود ارکان مادی و معنوی، برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه تقارن زمانی آن‌ها شرط اساسی است. برای عمدی محسوب شدن جرم، مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد.

اراده و اختیار در قتل عمد
اراده و اختیار در قتل عمد

قصد فعل و قصد نتیجه چیست؟

 • قصد فعل

برای تحقق عمد در فعل، رفتار مجرمانه باید از روی اراده و اختیار بر انسان مورد نظر انجام شده باشد. باید توجه داشت آنچه در جنایت، ملاک سوء نیت عام است، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه می‌ باشد. بر این اساس در احراز عمد در فعل باید، به دو نکته اساسی توجه کرد:

 1. جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده، صورت بگیرد.
 2. فعل روی شخص مقصود واقع شود.
 • قصد نتیجه

جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی، قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است. برای عمدی محسوب شدن قتل یا صدمات جسمانی مرتکب علاوه بر عمد در فعل باید قصد ایجاد نتیجه را هم داشته باشد.

حالت‌های مختلف قتل عمد

حالت اول

حالتی است که شخص قصد کشتن شخص دیگری را دارد. اعم از اینکه فعل و رفتار و عملی که برای این کار انجام می‌دهد به لحاظ عرفی کشنده یا غیر کشنده باشد.

حالت دوم

در این حالت شخص، قصد کشتن شخص دیگری را نداشته، اما قصد فعل، یعنی قصد انجام عملی که به لحاظ عرفی کشنده است، دارد. این قتل معمولا در دعواها و نزاع‌های خیابانی اتفاق می‌افتد که در آن طرفین، بدون قصد کشتن، با هم دعوا می‌کنند و ضمن دعوا عمل کشنده و مرگ ‌آوری را انجام می‌دهند که منجر به فوت شخصی در آن حین می‌شود.

حالت سوم

حالتی است که شخص نه قصد کشتن شخص دیگری را دارد و نه عمل و رفتار او به لحاظ عرفی کشنده است، اما وقوع این عمل نسبت به یک شخص خاص که دارای وضعیت خاص است، به لحاظ عرفی کشنده بوده و سبب قتل می‌شود. در این حالت موضوعی که اهمیت دارد آگاهی و توجه مرتکب، نسبت به وضعیت خاص مقتول است و برای عمدی تلقی شدن این نوع قتل، باید ثابت شود که مرتکب از ضعف جسمانی، کهنسالی یا وضعیت خاص دیگر مقتول آگاهی داشته و نسبت به وی مرتکب عملی شده که به مرگ او منجر شده است. در صورت عدم اثبات این امر، قتل عمدی تلقی نخواهد شد.

ادله اثبات قتل عمد

ادله اثبات دعوا را می توان از حیث قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد

 1. اقرار

بهترین وکیل قتل عمد در شیراز، براساس ماده 164 قانون مجازات اسلامی، بیان می‌کند که اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. در واقع اقرار به این معناست که متهم در جلسه رسیدگی به پرونده، اقرار کند که مرتکب قتل شده است. در چنین مواردی صرف اقرار فرد به معنای اثبات ارتکاب به جرم قتل بوده و به دلایل دیگر نیازی نیست. البته این موضوع را باید در نظر بگیریم خود شخص قاتل باید عاقل و بالغ باشد و در انجام اقرار اکراه نداشته باشد و دارای اراده و اختیار آزاد باشد.

 1. شهادت

شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی.

در واقع شهادت به این صورت است که فردی که جز طرفین دعوا نمی باشد در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه به ضرر شخص قاتل شهادت دهد و بیان دارد که شاهد وقوع جرم از سمت فرد متهم بوده است. البته، بنابر گفته‌های بهترین وکیل قتل عمد در شیراز، شاهد نیز باید از شرایطی برخوردار باشد که بلوغ عقل، عدالت و نداشتن منفعت شخصی در دعوا و … از جمله این شرایط هستند.

 1. قسامه (سوگند)

سوگند به معنای گواه قرار دادن خدا بر درستی گفتار است. سوگند در بحث اثبات جرم قتل در صورتی مطرح می‌شود که خانواده مقتول هیچ ادله ای در خصوص اثبات جرم ندارند. برای این کار طبق قانون باید ۵۰ مرتبه قسم بخورند که شخص مرتکب قتل شده است.

همانطور که گفتیم بحث سوگند زمانی مطرح می‌شود که ادله‌ای برای اثبات جرم قتل وجود نداشته باشد و یا وجود دارد ولی کافی نبوده، اما با این حال به دلیل شرایط موجود قاضی ظن به وقوع جرم قتل داشته باشد. در اینجا قانون این اختیار را به قاضی داده است که درخواست قسامه یا همان سوگند نماید.

 1. علم قاضی

علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

وکیل برتر شیراز، در توضیح این ماده قانون، این چنین بیان می‌کند که گاهی قاضی با استفاده از دلایل و مدارکی که ذیل رسیدگی به پرونده به دست می‌آورد، بر او اثبات می شود که متهم واقعا مرتکب جرم قتل شده است. در چنین شرایطی قاضی در حکم خود باید قید نماید چگونه به این علم رسیده است.

طرح شکایت قتل

زمانی که هر یک از حالت های قتل رخ دهد فرد شاکی یا اولیا دم می‌توانند علیه متهم شکایت طرح نموده و یا ، درصورت مشخص نبودن متهم، قتل اتفاق افتاده را گزارش نمایند. شاکی با کمک یک وکیل خبره و با تجربه می‌تواند موضوع جرم را به دادسرای محل وقوع قتل گزارش داده و شکایت خود را مطرح نماید.

نحوه رسیدگی به شکایت قتل

پس از طرح شکایت، بازپرس دادسرا تحقیقات لازم را انجام خواهد داد و پس از اینکه قاتل محرز شد پرونده را با ضمیمه تمامی مدارک موجود و همراه با متهم به دادگاه کیفری ارجاع خواهد داد.

در دادگاه کیفری برای طرفین پرونده حضور وکیل قتل مجرب لازم و ضروری است و در صورت نیاز از طرف دادگاه برای فرد متهم وکیل تسخیری انتخاب خواهد شد تا دفاعیات لازم را انجام دهد. دادگاه کیفری با بررسی پرونده و شنیدن اظهارات هر یک از طرفین، به خصوص اظهارات متهم، حکم خود را صادر خواهد کرد و در صورت محکوم شدن متهم، فرد را به زندان منتقل خواهند کرد تا مجازات تعیین شده بر وی اعمال شود.

مجازات جرم قتل عمد

در گذشته و در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 که در دوره پهلوی اجرایی می‌شد براساس ماده 170 مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود. این قانون تا اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در کشور جاری بود، اما با اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی قاتل، به جای قوانین دیگر، یکی از مهم ترین قوانینی که به سرعت تغییر کرد و از شمول قانون مجازات عمومی خارج شد موضوع قصاص و دیات و در ذیل آن بحث قتل بود.

قصاص

اصل مجازات قتل عمد در کشور ما قصاص است. بنابر تعریف بهترین وکیل قتل عمد در شیراز، قصاص مجازات یا کیفری است که جانی به آن مجازات خواهد شد و لازم است تا جنایت او برابر شود. در نظام حقوقی ما قتل عمد جنایتی است که باید بر جانی تکرار شود و باید فرد قصاص شود و هیچ حالتی برای قتل عمد متصور نیست. اختلاف نظر حقوقدانان در این مسئله است که برخی بر این باورند که مجازات قصاص برای قتل عمد نباید ثابت باشد. در قانون کیفری کشور برای اینکه قصاص انجام شود شرایطی را برای قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است هر چند تاثیر در عمد بودن قتل ندارد اما در مجازات و مسئولیت کیفری افراد موثر خواهد بود.

شرایط قصاص قاتل

 • قاتل هم عاقل باشد و هم بالغ.
 • فرد مذکور پدر یا جد پدری یعنی پدربزرگ خود را نکشته باشد.
 • مقتول به لحاظ شرعی مستحق کشتن نباشد.
 • مقتول عاقل و مسلمان باشد.

دیه

دیه مالی است که از طرف شارع بر جرم و جنایت مرتکب شده تعیین شده است. مجازات قتل عمد، قصاص و در صورت وجود شرایطی حصول دیه و حبس تعزیری تعیین شده است. چنانچه فرد قصاص شود دیه از وی یا خانواده او مطالبه نمی شود. در حالت کلی یکی از مجازات‌های قصاص یا دیه بر فرد مجرم اعمال خواهد شد و در هر دو حالت حبس تعزیری نیز اعمال می‌شود. ممکن است شاکی خصوصی از حق خود و قصاص جانی گذشت کند و دیه را از وی مطالبه نماید. فرد نیز با پرداخت دیه انسان کامل و متحمل شدن حبس تعزیری مجازات خود را متحمل خواهد شد.

دیه انسان کامل در ماه های عادی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه های حرام ۸۰۰ میلیون تومان است. البته ناگفته نماند گاهی خانواده مقتول برای رضایت مبالغ بیشتری را از قاتل یا خانواده او مطالبه می کند و بیشتر این موضوع به توافق طرفین بستگی دارد. در چنین شرایطی حضور بهترین وکیل قتل عمد در شیراز می‌تواند کمک کننده باشد.

مجازات قاتل درصورت رضایت شاکی

مجازات قاتل درصورت رضایت شاکی

اولیا دم می توانند به جای قصاص درخواست دیه کنند یا حتی قاتل را ببخشند. اگر اولیا مقتول درخواست دیه داشته باشند، خانواده قاتل باید ظرف یک سال دیه خواسته شده را پرداخت کنند. البته در شرایطی که خانواده مقتول درخواست دیه می‌کنند هم قاتل علاوه بر پرداخت دیه به مجازات حبس، به مدت ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود.

حبس تعزیری

هر کسی که مرتکب قتل عمد می شود و شاکی نداشته باشد و یا اگر شاکی داشته باشد و از قصاص جانی گذشت کند و یا به هر دلیلی فرد قصاص نشود، مدت زندان قاتل بین سه تا ده سال حبس در نظر گرفته خواهد شد.

البته زمانی چنین مجازاتی برای مجرم اعمال می شود که جرم مجرم موجب اخلال در نظم جامعه و امنیت و صیانت جامعه نشده باشد و اینکه باعث رعب و وحشت مردم نباشد. گاهی مجرم علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم نیز دارد. در چنین شرایطی اشد مجازات برای وی در نظر گرفته می شود.

معاونت در قتل

بر اساس گفته های بهترین وکیل قتل عمد در شیراز، قانونگذار رفتارهای تحریک، ترغیب، تطمیع مرتکب قتل عمد و یا ساخت وسیله ارتکاب قتل و یا تسهیل ارتکاب و نیز ارائه طریق ارتکاب قتل توسط اشخاص را معاونت در قتل تعریف نموده است.

شرایط تحقق معاونت

 1. وحدت قصد معاون و مباشر
 2. تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون با رفتار قاتل
 3. منتج بودن رفتار قاتل

شرکت در قتل

هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمان را بکشند، ولی ‌دم می‌تواند با اذن ولی امر تمام آن‌ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آن‌ها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آن‌ها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه قصاص کند و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ کند.

اکراه در قتل

اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود. در تبصره یک و دو ماده 211، آمده است که اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

نقش وکیل قتل عمد در اثبات بی گناهی

دانش و تجربه وکیل برتر شیراز به او کمک می‌کند موکل خود را از قوانین مربوطه آگاه سازد. همچنین با استفاده از قوانین مربوطه می‌تواند بی گناهی موکل خود را اثبات نماید. قوانین بخش‌های پیچیده‌ای داشته و تبصره‌های فراوان موجود در آن‌ها می‌تواند موجب اثبات بی گناهی شود.

عدم آگاهی و استفاده از این قوانین در دادگاه، به کمک متقاضیان نخواهد آمد. شایان ذکر است که اشراف به ادبیات صحیح نیز موثر است. چراکه ممکن است به دلیل عدم تسلط به اصطلاحات حقوقی، برخی موارد به اشتباه بیان شود. این مشکل نیز با حضور بهترین وکیل قتل عمد در شیراز حل خواهد شد.

حق الوکاله وکیل قتل عمد

مطابق با قانون، میزان حق الوکاله وکیل یک مبلغ توافقی بین وکیل و موکل است. معمولا وکلا با توجه به سابقه خود و مکان جغرافیایی و موضوع پرونده وکالت، حق الوکاله های متفاوتی را دریافت خواهند کرد. جرم قتل دعاوی غیر مالی محسوب می شود که معمولا حق الوکاله وکلا در این مورد به خصوص بسیار متغیر است چون وکالت سنگین ترین نوع جرم را قبول کرده‌اند.

مزایای مشاوره با بهترین وکیل قتل عمد در شیراز

 • بهترین وکیل قتل عمد می‌تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام کند و نیازی به حضور شاکی در دادگاه نیست.
 • زمان لازم برای اثبات جرم باید کاهش یابد.
 • شاکی می تواند در دادگاه حضور پیدا نکند.
 • وکیل این اجازه را دارد که قاتل فراری را جلب کند.
 • چنانچه که اولیای دم رضایت دهند، وکیل می تواند دیه را از جانب شاکی پرداخت کند.

بنابراین مشورت با وکیل و بهره مندی از دانش تخصص او کمک بسیاری به حل پرونده می‌کند. چنانچه برای حل پرونده‌های حقوقی خود به دنبال یک وکیل مجرب هستید، ما به شما وکیل پایه یک دادگستری ، جناب آقای سجاد محمدی بهترین وکیل دادگستری شیراز را معرفی می‌کنیم. برای مشاوره با وکیل برتر شیراز می‌توانید با شماره 09330550588 تماس بگیرید.


پر تکرار ترین سوالات پرسیده شده از بهترین وکیل قتل عمد در شیراز 

 1. آیا در همه موارد مجازات قتل عمد اعدام است؟

خیر، اگر قاتل پدر یا جد پدری باشد یا اینکه قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، قاتل اعدام نخواهد شد.‎

 1. آیا بهترین وکیل قتل عمد در شیراز می‌تواند حکم قاتل را کاهش دهد؟

بله، وکیل قتل به علت تخصص و تجربه‌ای که در زمینه‌ی قوانین جزایی دارد و پرونده های بسیاری که در این خصوص داشته، می‌تواند حکم مرتکب قتل را با بررسی و ارائه دلایل مستند به نحوی به دیه کاهش دهد و اولیای دم را راضی به قبول آن نماید.

 1. اگر مقتول زن باشد، حکم دیه به چه صورت است؟

زمانی که مقتول زن باشد اولیای دم برای انجام حکم اعدام باید نصف مبلغ دیه مرد را به خانواده او پرداخت نمایند تا حکم اعدام انجام شود.