ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 

بهترین وکیل جعل سند در شیراز

وکیل جعل اسناد در شیراز

«جعل»، زمانی که با اتهامات اضافی مانند جعل هویت یا کلاهبرداری همراه باشد، جرمی جدی است، و مجازات‌ آن گاهی به موارد شدید ترقی می‌یابد. کمک و خدمات وکیل جعل در شیراز برای کاهش آسیب چنین مجازات‌هایی ضروری است.

یکی از نکات مهم در جعل اسناد این است که جعل امضا، سند و یا دست خطی که صاحب امتیاز از آن اطلاع و رضایت داشته باشد، جرم محسوب نخواهد شد. چنانچه به دنبال بهترین وکیل شیراز در زمینه جعل و استفاده از سند مجعول هستید، پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با قوانین و مجازات جعل تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تعریف جرم جعل چیست؟

جعل در لغت به معنای دگرگون كردن، منقلب كردن و يا ايجاد كردن يا ساختن است. جعل در معنای حقوقی و دایره لعات وکیل جعل اسناد به معنای تغییر، تبدیل و دگرگونی آگاهی یک نوشته و یا سایر اسناد به منظور به دست آوردن حقی نامشروع و یا رساندن ضرر به دیگری است.

به تعبیر دیگر، جعل تغيير دادن عامدانه و آگاهانه نوشته يا ساير مسائل فوق الذکر در قانون به ضرر ديگرى است، که به قصد جا زدن آن با عنوان اصلی باشد.


 

انواع جعل سند به گفتۀ وکیل جعل در شیراز

به گفته وکیل جعل اسناد، این جرم را می‌توان از منظراهی متفاوتی تقسیم‌بندی کرد. در تقسیم‌بندی اصلی، دوتا از انواع آن جعل مادی و جعل معنوی است. در ادامه به تعریف هرکدام می‌پردازیم:

 

جعل مادی

بنابر گفته‌های وکیل جعل سند در شیراز، به ارتکاب هرکدام از اعمالی که در ماده 523 قانون آمده‌اند، جعل مادی گویند. به تغيير ظاهرى سند با استفاده از روش‌هاى فيزيكى مانند برش يا تراش آن هم جعل مادی گفته می‌شود. نمونه‌هایی از این نوع چعل عبارت‌اند از:

 • ساختن نوشته یا سند
 • ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
 • خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
 • الصاق نوشته‌‌ای به نوشته دیگر
 • به کار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب

نکتۀ مهمی که در ارتباط با جعل مادی وجود دارد این است که ادعای جعل مادی می‌تواند به صورت جعل ساده یا جعل با تعیین جاعل باشد.

 

جعل معنوی

و اما جعل معنوی ارتکاب هریک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 534 قانون مجازات اسلامی آمده. جعل معنوی به تغيير مفاد سند به قصد اضرار به غير و بدون اينكه اثر خارجی يا مادی داشته باشد، گفته می‌شود.

جعل معنوی مختص اسناد رسمی است؛ چرا که اسناد عادی بر خلاف اسناد رسمی با دخالت مستقیم و خود امضاکنندگان سند تنظیم می‌شوند. بنابراین، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند در چارچوب جعل مفادی ادعا کند که موضوع اشتباهی در سند صحیح جلوه داده شده است. البته هریک از طرفین می‌تواند ادعا کند که امور ذکر شده در سند عادی، در حقیقت محقق نشده است.


 

ارکان جرم جعل به گفتۀ وکیل جعل شیراز

ارکان جرم جعل اعم از مادی و معنوی که پیش از آن اشاره کردیم، به چهار رکن اساسی تقسیم می‌شود. در صورت وجود این چهار رکن جرم جعل تایید می‌شود. به تعبیر وکیل جعل در شیراز، این چهار رکن به شرح زیر است؛

 • رکن اول: جعل باید در اسناد باشد، کتبی و مشهود بوده و در قانون مطرح شده باشد، به نحوی که بتوان آن را با قوانین منطبق دانست.
 • رکن دوم: جعل در مواردی باشد که خود اصل سند ساختگی نباشد و سند اصلی باید معتبر و دارای اعتبار قانونی باشد.
 • رکن سوم: باید جعل طوری انجام شده باشد که همه را به اشتباه اندازد، و افراد عادی نتوانند سند اصلی و جعلی را از هم تشخیص دهند.
 • رکن چهارم: موضوع جعل اگر ساختگی و تقلبی باشد، جرم صورت گرفته یعنی جعل راجع به موضوع اصلی سند باشد و ماهیت اصلی سند تغییر داده شود.

 

شرایط تحقق جرم جعل و استفاده از سند مجعول

بنابراین، همان‌طور که وکیل جعل شیراز یادآوری می‌کند، شرایط تحقق این جرم به شکل زیر خواهد بود:

 • جعل باید به صورت مشهود بوده و از موارد مندرج در قانون باشد.
 • جعل سند زمانی رخ می‌دهد که خود سند اصلی معتبر و دارای اعتبار قانونی باشد.
 • جعل باید به‌گونه‌ای انجام شود که توسط افراد عادی تشخیص داده نشود.
 • جعل راجع به موضوع اصلی سند باشد و ماهیت اصلی سند تغییر داده شود.

 

مصادیق جرم جعل به گفتۀ وکیل جعل اسناد در شیراز

بر اساس ماده 523 قانون مجازات که به آن اشاره کردیم، مصادیق جرم به عبارت است از:

 1. تحصیل غافلگیرانه امضای واقعی؛ هنگامی اتفاق می‌افتد که به‌ صورت پیاپی و غافلگیرانه، توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود. در این مواقع با وجود واقعی بودن امضاها، وجود دو شرط غافلگیرانه و تقلب، باعث تحقق جرم جعل می‌شود.
 2. تراشیدن یا خراشیدن؛ تراشیدن به معنی از بین بردن تمام کلمه است؛ ولی خراشیدن به معنی از بین بردن جزئی از یک کلمه است.
 3. قلم بردن در نوشته؛ مانند تغییر یا تبدیل حروف و ارقام یا کلمات موجود، بدون اضافه کردن کلمه یا رقم جدیدی.
 4. اثبات در نوشته؛ اثبات در نوشته به معنی اعتبار بخشیدن به سند با یک نوشته‌ی باطل، از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلان سند یا کلمه باطل، از روی سند.
 5. الحاق و الصاق؛ الحاق عبارت است از اضافه کردن رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند. الصاق عبارت است از وصل کردن و چسباندن حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به یکدیگر به‌ صورتی که در نگاه اول، یک سند به حساب می‌آید.

 


 

اقسام دعوای جعل از نگاه وکیل جعل سند در شیراز

اقسام دعوای جعل را در ادامه ملاحظه می‌کنید:

 

دعوای کیفری جعل سند

اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان‌اش جعل شده است و طبق آن شکایت کیفری تنظیم کند، و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی به اصالت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد. اگر دادرسی کیفری منجر به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند شود، سند مزبور اعتبار خود را از دست می‌دهد.

مقررات کیفری جعل سند

جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم است. و تحت شرایطی ممکن است منجر به رسیدگی کیفری شود.

 

دعوای حقوقی جعل سند

هرگاه شخصی مطلع شود که سندی یا قسمتی از آن به زیان او جعل شده است، اما به هر دلیلی از شکایت کیفری منصرف شود، می‌تواند علیه شخصی که سند را در دست دارد اقامه دعوا کند، و با اثبات جعلیت سند حکم جعل سند را بگیرد.

همان‌طور که بهترین وکیل جعل اسناد شیراز می‌گوید، این شیوه دعوای اصلی جعل به حساب می‌آید. چراکه تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند است. و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است.

در این شیوه نیز اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند و یا قسمتی از آن صادر شود. سند مزبور اعتبار خود را از دست می‌دهد. و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود. طرفی که سند علیه او ابراز شده با ارائه و استناد به حکم نهایی مرجع قانونی و تایید بر جعلی بودن آن از آثار مزبور رها شود.

 

ادعای جعل سند تبعی

هرگاه در جریان دادرسی سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین استفاده شود، و طرف مقابل در مام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض کند. این ادعا، ادعای جعل سند تبعی نام می‌گیرد. این گونه ادعا در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شود، و وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است.

درصورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می‌شود.


 

مجازات جعل به گفتۀ وکیل جعل در شیراز

مجازات جرم جعل در قانون با توجه به انواع جعل تفاوت دارد. که در اینجا به گفتۀ وکیل استفاده از سند مجعول مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

 

مجازات جرم جعل امضا

در قانون مجازات جرم جعل امضا وابسته به شخصی‌است که امضای آن جعل شده است. در صورتی که امضای مقام معظم رهبری یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آن‌ها جعل کند، یا از این امضا استفاده کند، به سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

اگر شخصی امضا معاون اول رئیس جمهور یا وزرا، اعضای شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان، قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی و … را جعل کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

 

مجازات جرم جعل سند

به گفتۀ وکیل جعل اسناد در شیراز، در قانون مجازات جرم جعل سند وابسته به این است که آن سند، جزء اسناد رسمی یا غیر رسمی باشد.

اگر کسی اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی را جعل کند، یا با علم به جعل از آن‌ها استفاده کند، علاوه بر اینکه باید خسارت واردشده را جبران کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود.

و اگر هریک از کارمندان و مسئولان دولتی، نوشته‌ها و اسناد و اوراق دولتی را جعل کنند، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی شش تا سی میلیون ریال محکوم می‌شوند.

 

مجازات جرم جعل عنوان

بر اساس گفته‌های وکیل جعل سند در شیراز، جعل عنوان زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی برای فریب دادن افراد خود را در جایگاه افراد مهم معرفی می‌کند تا از این راه بتواند اعتماد افراد زودباور را به دست بیاورد و اموال آن‌ها را تصاحب کند. مجازات جرم جعل عنوان در قانون، شش ماه تا دو سال حبس است. و اگر شخص برای معرفی خود سندی را جعل کرده باشد، مجازات جرم جعل نیز اضافه می‌شود.

 

مجازات جرم جعل مدارک تحصیلی

اگر کسی مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را جعل کند. یا با علم به جعلی بودن از آن‌ها استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارتی که وارد کرده است، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

نکته قابل ذکر از نظر وکیل جعل در شیراز این است که اگر فرد مجرم یکی از کارکنان وزارتخانه یا دانشگاه یا موسسات آموزش عالی باشد، مطابق با مجازات جرم جعل سند با وی برخورد می‌شود و حداکثر مجازات را برای او در نظر می‌گیرند.

 

دیگر مجازات جعل سند به گفته وکیل جعل در شیراز

در اینجا به صورت موردی دیگر انواع مجازات جعل سند را آورده‌ایم:

 • هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها، چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی، و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی ‌جعل یا وارد کشورکند، یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به 5 تا 20 ‌سال حبس محکوم می‌شود.

 

 • هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل‌کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

 • هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل‌ استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت ‌وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 

 • هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم به جعل و تزویر استفاده کند، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

 • هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر از آن‌ها استفاده کند، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا دو سال حبس یا سه تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

 • عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی، مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب ‌اشتباه با اصل شود، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس است. در غیر این صورت عمل‌ فوق جعل محسوب می‌شود، و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالما عامدا، علاوه بر جبران ‌خسارت به شش ‌ماه تا دو سال حبس و یا سه تا دوازده میلیون ‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

 

 • اگر کسی شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌ دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به شش ماه تا یک سال حبس یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

 • هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای ‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد، به شش ماه تا دو سال حبس یا ‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ‌ضرر شخص ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به 74 ضربه شلاق یا 200 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

شماره وکیل جعل سند شیراز

جرم جعل اسناد نیز مانند هر جرم دیگری مجازات دارد، و مجازات آن 3 تا 15 سال زندان است. اما از طریق مشورت با وکیل جعل در شیراز می‌توانید بی‌گناهی خود را در سناریوهای نامطلوب ثبات کنید، یا اگر واقعا مرتکب خطایی شده‌اید، در مجازات خود تخفیف بگیرید.

برای مشورت با یک وکیل متخصص در امور جعل سند و اسناد مجعول می‌توانید با شماره 09330550588 جهت رزرو وقت مشاوره حضوری تماس بگیرید، و از مشاوره رایگان 30 دقیقه‌ای با وکیل پایه یک دادگستری، دکتر سجاد محمدی، استفاده کنید. کافیست روی شماره تپ کنید.

سوالات متداول

این شکایت را به سه روش می‌توان مطرح کرد: 1. به دادگاه کیفری شکواییه داد و تقاضای مجازات طرف را کرد. 2. به دادگاه حقوقی دادخواست اثبات وقوع جعل و ابطال سند داد. 3. در میانه یک دادسری اعم از حقوقی یا کیفری یک طرف می تواند نسبت به اسناد ارائه شده از سوی طرف مقابل ادعای جعل کند.

بسته به مرحله رسیدگی، شاکی یا متهم بودن و … حق الوکاله وکیل جعل در شیراز متفاوت است.

جعل باید به صورت مشهود بوده و از موارد مندرج در قانون باشد؛ خود سند اصلی معتبر و دارای اعتبار قانونی باشد؛ توسط افراد عادی تشخیص داده نشود؛ راجع به موضوع اصلی سند باشد و ماهیت اصلی سند تغییر داده شود.

دعاوی کیفری

دعاوی این حوزه مربوط به آن دسته از کارهایی است که قانون انجام دادن یا ندادن آن ها را مشخص کرده است. در واقع طرح دعوا در حوزه ی کیفری به معنای درخواست مجازات یا خسارت در برابر نقض قوانین است.

بیوگرافی

سجاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری شیراز، بیش از ۱۰ سال تجربهٔ وکالت دارد و دانش‌آموختهٔ کارشناسی‌ارشد، گرایش حقوق خصوصی است. عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس و از داوران رسمی کانون داوران قوهٔ قضاییه نیز هست. و در این سِمت، پیشینه‌ای درخشان دارد. تاکنون وکالت بیش از ۴۰۰۰ پرونده را در دعاوی متعدد و در زمینه‌هایی چون حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی بر عهده گرفته است و در بیش از ۸۵ درصد پرونده‌ها، نتیجه مطلوب موکل خود را به دست آورده است.

سابقه
بیش از 10 سال
تعداد
بیش از 1000 پرونده خانوادگی
پرونده
موفقیت در پرونده 85%
مقالات دعاوی خانوادگی