ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری 

بهترین وکیل خیانت در امانت شیراز در شیراز

وکیل خیانت در امانت شیراز

شاید برای شما هم پیش آمده که مالتان را به شخصی بسپارید. و فرد امین به‌طور متقلبانه مال شما را تصاحب کند. و حتی زمانی‌که خواهان استرداد مال باشید، شخص از پس دادن طفره رود یا به کل انکار کند. ازین رو جرم خیانت در امانت اتفاق افتاده است. و شما می‌توانید برای اثبات جرم صورت گرفته، شکایت کنید. به همین منظور برای اثبات سریع‌تر جرم به کمک وکیل خیانت در امانت شیراز نیاز دارید. در ادامه این مطلب از وکیل شیراز، نظرات وکیل خوب شیراز را در رابطه با جرم خیانت در امانت و نحوه شکایت و بررسی پرونده و… بیان کرده‌ایم؛ پس با ما همراه باشید.

 

 خیانت در امانت به چه معناست؟

بر اساس ماده 674 قانون هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به کسی داده شود. و فرد مذکور موظف به پس دادن یا مصرف معینی شود. اما شخص به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال، تصاحب یا مفقود کند. به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

به‌طور کلی به گفته وکیل خیانت در امانت در شیراز ‌ چنانچه شخصی مالک مالی باشد. و آن را به طور امانت به شخص دیگری سپرده باشد. و آن شخص مال را تصاحب کند یا آن را از بین ببرد، مجرم شناخته می‌شود.

عوامل جرم خیانت در امانت چیست
عوامل خیانت در امانت

عوامل جرم خیانت در امانت

 • استعمال: مال امانی را برای خود استفاده کند.
 • تصاحب: مال امانی را تصاحب کند.
 • اتلاف: مال امانی را به هر طریقی از بین ببرد.
 • مفقود کردن: مال امانی را مخفی کند و مالک نتواند به آن دستیابی داشته باشد.

ارکان و شرایط خیانت در امانت

به تعبیر وکیل برای اثبات خیانت در امانت هر جرمی برای اثبات باید ارکان زیر را دارا باشد.

 1. رکن مادی

تصاحب، اتلاف، استعمال یا مفقود کردن مال امانی که در نتیجه انجام دادن یا ندادن عملی صورت گیرد. به عبارتی، باید بین عملی که امین انجام داده و ضرری که به مالک وارد شده، رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. یعنی انجام یا ترک فعل از سوی امین، باعث وارد شدن خسارت به مالک شود.

 1. رکن معنوی

وجود سوء نیت به صورت عام یا خاص.

 1. سوء نیت عام

چنانچه تصاحب، استعمال، اتلاف و مفقود کردن مال امانی به صورت عمدی و آگاهانه اتفاق بیفتد.

 1. سوء نیت خاص

انجام این اعمال با اراده و قصد زیان رساندن به دیگران باشد.

حالت‌های مختلف جرم خیانت در امانت

 1. خیانت در امانت در اموال منقول یا غیرمنقول و یا اسناد تجاری و

مطابق ماده قانونی خیانت در امانت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود. یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.

 1. سوء استفاده از مهر و امضا

اگر فردی مهر، برگه چک یا هر برگ سفید امضای دیگری از خود به شخصی دیگر بسپارد و آن شخص از آن‌ها سوء استفاده کند، شخص سوء استفاده کننده، به جرم خیانت در امانت مرتکب شده است. حتی اگر این فرد اسناد را خودش و بدون اطلاع مالک اسناد، به هر طریقی به دست بیاورد و از آن سوء استفاده کند، باز هم مجرم شناخته شده و مطابق با قانون مجازات می‌شود. براساس قانون مجازات اسلامی شش ماه تا یک سال و نیم حبس برای او در نظر گرفته می شود.

 1. خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

هرگاه وجوه نقدی، اسناد، اوراق بهادار، سهام یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات دولتی، توسط هرکدام از مستخدمین آن، مورد استفاد غیر مجاز قرار گیرد، تصرف غیرقانونی صورت گرفته است.

در چنین شرایطی متصرف، علاوه بر پرداخت اجرت المثل، به 74 ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود. علاوه بر این چنانچه شخص مجرم، طی ارتکاب جرم، منفعت کسب کرده باشد، به پرداخت جزای نقدی معادل قیمت انتفاعی نیز محکوم می‌شود.

کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و بنیادها، دیوان محاسبات، مقامات قضایی، اعضا و کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح، مامورین خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و … جزو موارد ذکر شده هستند.

لازم به ذکر است حتی در صورتی که فردی به علت بی احتیاطی یا کم کاری، موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود. و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده باشد، باز هم مجرم شناخته شده و مشمول مجازات می‌شود.

 1. خیانت در امانت در قانون تجارت

طبق قانون تجارت هرگاه شخصی، سند تجاری (چک، سفته و…) را به شخصی امانت دهد، اما امین به وسیله این اسناد خیانت کند، خیانت در امانت محسوب می‌شود.

همچنین در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی کند. و یا بر خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نبوده و به علاوه مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت می‌شود.

 1. خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

هرگاه شخصی، دارایی متعلق به اشخاص مجهول الوارث را تصرف کرده و بعد از اتمام مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، (نسبت به اموال منقول و وجه نقد، ظرف 10 سال از تاریخ فوت مالک و نسبت به اموال غیرمنقول ظرف 20 سال از تاریخ فوت مالک)، مال، دین و یا منافع حاصل از آن را به دولت تسلیم یا تادیه ننماید، به جرم خیانت در امانت مرتکب شده است.

 1. خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و مدارک

در ارتباط با موضوعاتی مانند وقف، هرگاه شخصی که متولی یا نماینده پیگیری این امر باشد، اما در انجام تکلیف خود کوتاهی کرده و به عبارتی تبانی کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

وکیل انواع خیانت در امانت در شیراز
وکیل انواع خیانت در امانت در شیراز

انواع خیانت در امانت

طبق بیانات وکیل خیانت در امانت شیراز، این جرم دارای انواع مختلفی است. که مهم ترین های آن به شرح زیر است؛

 • خیانت در امانت چک

گاهی برخی از افراد چک خود را به عنوان امانت نزد فرد دیگری می‌سپارند. اگر فردی که چک نزد او به امانت گذاشته شده، از آن به ضرر مالک استفاده کند، یا آن را تصاحب یا مفقود کرده و یا از بین ببرد، مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران به سه ماه الی یک سال و نیم حبس محکوم خواهد شد.

 • خیانت در امانت کارت عابر بانک

طبق اظهارات وکیل خیانت در امانت در شیراز، بحث خیانت در امانت کارت عابر بانک زمانی مطرح می‌شود که شخص دارنده کارت به دلایلی که خود قادر به استفاده از آن نیست، کارت خود را همراه با کلیه اطلاعات برای امور مشخص به امین خود بسپارد. اگر امین از مبلغ موجود در این کارت استفاده نادرست کرده و یا ضررهای مالی به دارنده کارت وارد نماید، خیانت در امانت صورت گرفته و می‌تواند تحت عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گیرد.

 • خیانت در امانت وکالت تام

گاهی افراد، فردی را به عنوان نماینده و نایب اموال خود انتخاب می‌کنند و به او اجازه انجام اموری را می‌دهند که تا پیش از این فقط خودشان می‌توانستند انجام دهند.

وکالت تام ‌الاختیار به کلیه امور موکل و فرد امانت ‌گذار مربوط می‌شود، اما فردی که وکالت تام ‌الاختیار به او داده شده است باید تنها اموری را که در حدود اختیارات وکالت او و به مصلحت موکل است انجام دهد. چنانچه این فرد اقداماتی خارج از اختیارات وکالت ‌نامه خود انجام دهد، این اقدام خیانت در امانت محسوب شده و باطل است.

 • خیانت در امانت خودرو

آنگونه که بهترین وکیل خیانت در امانت شیراز بیان می‌کند: این خیانت زمانی رخ می‌دهد که فردی خودروی خود را نزد دیگری به امانت گذاشته باشد، اما فرد امین در این امانت خیانت می‌کند؛ یعنی خودرویی که به او به امانت سپرده شده است را به صاحب آن باز نمی‌گرداند یا به گونه‌ای از آن استفاده کند که دیگران تصور کنند خودرو متعلق به خود او است. در چنین شرایطی مالک اصلی خودرو می‌تواند با طرح شکایت در دادگاه کیفری و تنظیم لایحه خیانت در امانت خودرو، از دادگاه بخواهد که جهت رسیدگی به این مسئله، حکم صادر نمایند.

اثبات خیانت در امانت

برای این‌که اثبات شود جرم خیانت در امانت رخ داده است ابتدا باید رابطه امانی بین مالک و امین مشخص شود. علاوه بر این هر جرمی دارای سه عنصر است که برای تحقق جرم نیاز به هر سه عنصر می باشد و اگر یکی از این سه عنصر وجود نداشته باشد جرم محقق نشده است.

 • عنصر قانونی جرم

به این معنا که عملی که فرد انجام می‌دهد در قانون جرم شناخته شده باشد که طبق گفته های بهترین وکیل خیانت در امانت در شیراز، در خصوص جرم خیانت در امانت می توان به مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.

 • عنصر مادی جرم

در خصوص عنصر مادی جرم خیانت در امانت قانون فعل‌ هایی همچون تصاحب، استعمال، اتلاف، و مفقود کردن اشاره کرده ‌است که در مطالب قبلی توضیح داده شد.

 • عنصر معنوی جرم

سومین عنصر جرم خیانت در امانت عنصر معنوی آن جرم می‌باشد که عنصر معنوی جرم به سوء نیت مجرم اشاره کرده است. سوء نیت نیز به دو نوع سوء نیت عام و خاص تقسیم می‌شود که پیش از این به آن اشاره کرده‌ایم.

 

مدارک لازم برای اثبات خیانت در امانت

بنابر گفته‌های وکیل برای اثبات خیانت در امانت، برای طرح شکایت خیانت در امانت مدارکی لازم است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم؛

 • رسید امانی مالی که این رسید متعلق به فرد است و خواهان مطالبه آن از فرد امین است. در واقع هر سندی که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد، مثل وکالت، اوراق قیومت و ولایت، عقود عاریه و سایر موارد
 • سایر مدارک لازم که مراجع مربوطه جهت اثبات حقانیت جرم از فرد مطالبه می کنند.
 • وجود شهود برای اثبات جرم خیانت در امانت
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه، شکواییه خیانت در امانت و مراجعه به دادسرا جهت طرح دعوی

 

نحوه شکایت خیانت در امانت

 1. پس از ارسال شکواییه تنظیمی به دادسرا، ابتدا طرفین را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند. (الزامی به شرکت در این جلسات نیست و طرفین می توانند اراده خود مبنی بر تمایل به رسیدگی به دعوا توسط دادسرا را به شورای حل اختلاف اعلام نمایند.)
 2. در صورت عدم حصول صلح و سازش یا تمایل طرفین به رسیدگی به موضوع شکایت، پرونده به دادسرا ارجاع خواهد شد.
 3. دادسرا، برای انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی ادله طرفین دعوا اقدام کرده و در صورتی که طی تحقیقات، محرز شود که جرم خیانت در امانت، اتفاق افتاده، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال آن برای دادستان می‌کند. درصورت موافقت دادستان، برای فرد متهم، کیفرخواست صادر می‌شود. در صورتی که ادله کافی نباشد یا شاکی اعلام رضایت کند، پرونده با صدور یکی از قرارهای موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب، در دادسرا مختومه و بایگانی می‌شود.
 4. پس از صدور کیفرخواست، طبق قانون جدید، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات جرم خیانت در امانت و تعیین میزان حکم آن، به دادگاه کیفری دو فرستاده می‌شود.

 

وکیل خیانت در امانت در شیراز و مجازات خیانت در امانت

بر اساس آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی، جرم و دادخواست خیانت در امانت جزو جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود. و با گذشت شاکی دیگر قابل پیگیری و مجازات نخواهد بود. مجازات حبس این جرم از شش ماه تا سه سال بوده طبق قانون جدید به سه ماه تا یک سال و نیم تقلیل یافته است. با توجه به اینکه این جرم قابل گذشت شده طبق قانون جدید اگر مالک مال ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم خیانت در امانت یا اطلاع از وقوع جرم خیانت، ظرف یک سال شکایت نکند، شکایت بعد از یک سال قابل پیگیری نخواهد بود.

جرم خیانت در امانت قابل گذشت است؟

اگر صاحب مال اقدام به شکایت از فردی کند که مالی را برای امانت به او سپرده بوده و نتواند ادعای خود را اثبات کند، فرد مقابل می‌تواند شکایتی با عنوان افترا (تهمت) به صاحب مال داشته باشد. در صورتی که اثبات شود که شخص مالک با قصد و نیت بد به فرد تهمت وارد کرده است. نحوه اجرای حکم خیانت در امانت از یک ماه تا یک سال حبس به همراه 74 ضربه  شلاق در انتظارش خواهد بود.

هزینه وکیل برای خیانت در امانت

هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی هر ساله در قانون بودجه تصویب شده و مشخص می‌شود. همچنین هزینه رسیدگی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف، معادل 5 درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و در دعاوی کیفری و غیرمالی، معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است .

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت

 1. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک
 2. تنظیم شکواییه
 3. ارجاع شکواییه ثبت شده ، توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به مرجع صالح رسیدگی به این جرم

مزیت مشورت با وکیل خیانت در امانت

با توجه به مطالبی که تاکنون ذکر شد، خیانت در امانت از جمله جرائم کیفری است که برای رسیدن به مال از دست رفته لازم است مراحلی را طی کرد.  از این ‌رو مشورت با وکیل خیانت در امانت در شیراز می‌تواند کمک به سزایی به شما بکند. به این دلیل که وکیل موفق شیراز با استفاده از تخصص، علم و تجربه‌ای که دارد و همچنین آشنایی با رویه قضایی و طریقه ارائه دادن ادله به قاضی می‌تواند بهترین نتیجه در کمترین زمان برای شما در پی داشته باشد. پیشنهاد ما به شما این است که از مشاوره رایگان 30 دقیقه‌ای بهترین وکیل دادگستری شیراز آقای سجاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری بهره ببرید.

 

سوالات متداول از وکیل خیانت در امانت شیراز

 • کدام دادگاه به جرم خیانت در امانت رسیدگی می‌کند؟

رسیدگی به جرم خیانت در امانت به دلیل اینکه جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود. ابتدا در دادسرای محل وقوع جرم تشکیل و تعقیب شده و سپس با قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری 2 محل وقوع جرم توسط یک قاضی در شعبه دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد.

 • آیا خیانت در امانت مشمول مرور زمان می‌شود؟

بله، خیانت در امانت از جرائمی است که پس از گذشت یکسال از تاریخ وقوع جرم مشمول مرور زمان خیانت در امانت می‌شود.

 • مدت مرور زمان خیانت در امانت در قانون جدید چقدر است؟

با توجه به قابل گذشت بودن جرم مذکور و ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت در قانون جدید یک سال است.

 

بیوگرافی

سجاد محمدی وکیل پایه یک دادگستری شیراز، بیش از ۱۰ سال تجربهٔ وکالت دارد و دانش‌آموختهٔ کارشناسی‌ارشد، گرایش حقوق خصوصی است. عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس و از داوران رسمی کانون داوران قوهٔ قضاییه نیز هست. و در این سِمت، پیشینه‌ای درخشان دارد. تاکنون وکالت بیش از ۴۰۰۰ پرونده را در دعاوی متعدد و در زمینه‌هایی چون حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی بر عهده گرفته است و در بیش از ۸۵ درصد پرونده‌ها، نتیجه مطلوب موکل خود را به دست آورده است.

سابقه
بیش از 10 سال
پرونده
موفقیت در پرونده 85%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط